Organisatie

Bovendenbareel, wij zijn !

Gedurende twee culturele weekends in oktober staan de schijnwerpers op Bovendenbareel gericht. Dit is intussen een vereniging. De realisatie is een samenwerking met de stad Halle.

Bovendenbareel is gesitueerd op grondgebied van Groot-Halle dat zuidelijk ligt van de spoorweg. Namelijk de wijken Sint-Rochus, Rodenem, Essenbeek, en een groot gedeelte van de deelgemeenten Buizingen en Lembeek.

57 kunstenaars, nemen deel om een kunstparcours samen te stellen, waarvan de locaties boven den bareel liggen.

De kunstenaars en sponsors zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen aangebrachte informatie en beelden of de website, de folder en op affiche.

Persoonsgegevens zijn beschermd door de wet op de privacy. Beelden op deze website zijn beschermd door het auteursrecht.
Wil je toch een adres opnemen in een bestand, en of een beeld gebruiken, dan dien je eerst schriftelijk toestemming van de betrokken persoon te bekomen.

De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie op een publicatie of deze website.

De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen, diefstal of schade die zou voortvloeien uit deelname aan of een bezoek aan.

Ook niet tijdens het transport van goederen of verplaatsen van personen tussen de verschillende locaties.

Van harte welkom in Halle op onze 8ste editie.

namens de vereniging